קורס בקרים מתוכנתים בסיסי

Studio 5000 Logix Designer

Allen-Bradley

טופס הרשמה לקורס

אם ברצונך לשריין את מקומך בקורס, יש למלא את הפרטים בטופס, בצירוף הזמנת רכש פורמלית עם פרטי הארגון.

בשלב 3 לטופס ההרשמה יש לצרף:
הזמנת רכש על שם טרונובייט

קורסים נוספים